Tuyển chọn những hạt nhân ưu tú tham gia vào các giải thể thao của Quận Ba Đình.