Trường Tiểu học Kim Đồng tiếp tục thực hiện chương trình Sữa học đường năm học 2020-2021 Thực hiện theo quyết định của UBND thành phố Hà Nội về đề án Sữa học đường nhằm cải thiện tình trạng dinh dưỡng , góp phần nâng cao thể trạng , tầm vóc của học sinh mầm non và tiểu học trên địa bàn thành phố Hà Nội, năm học 2020-2021 , trường tiểu học Kim Đồng tiếp tục triển khai chương trình Sữa học đường đến tất cả các con học sinh từ khối lớp 1 đến khối 5. Thời gian thực hiện chương trình bắt đầu từ ngày 7/9/2020.