Trường Tiểu học Kim Đồng thông báo về việc lựa chọn học sinh giỏi khối 4 (năm học 2018-2019) tham dự kì thi IMSO - 2019 tới các bậc CMHS. Các bậc CMHS đọc kĩ kế hoạch, nội dung, tiêu chuẩn và nếu có nguyện vọng cho con tham gia thử sức thì đăng kí với GVCN chậm nhất là ngày 26.7.2019. Trân trọng